Share

 

Връзките ни с фирма Консулт Груп ООД са от 1996 година. От тогава до сега фирмата извършва пълно счетоводно обслужване на нашата дейност. Специалистите от фирмата се стараят винаги изпреварващо да ни уведомят за очакваните промени в данъчното и счетоводно законодателство. По всяко време разполагаме с цялата налична информация за резултатите и състоянието на нашата дейност. Редовно получаваме справки за наличните количества стоки, текущо се извършват проверки за воденето на касовите книги.
Всяка година се извършват необходимите ревизии и се заверява трудовия стаж, извършват се инвентаризации на наличните активи, подготвят се всички необходми документи за данъчната служба, НОИ и др.
До този момент не сме имали никакви проблеми, свързани с воденето и счетоводното отчитане на нашата дейност.
На всички наши нужди специалистите от Консулт Груп ООД са откликвали навреме, което съчетано с постигнатите резултати ни позволява да ги препоръчаме на всички, нуждаещи се от тяхните услуги.

Пламена Дакова - Президент на ЕТ"Пламена 66-Пламена Дакова"