Share

 

Връзките на СПФБ с фирма Консулт Груп ООД датират от 1996 г. Първоначално ползвахме отделни данъчни, счетоводни и правни консултации свързани с различни проблеми на фирмите членки на СПФБ.
По своя инициатива през 1998 г. Консулт Груп ООД издаде Каталог "Траурно обредна дейност '98", който остава за сега единственото издание от този род. В него за първи път се постави началото за предоставяне на необходимата информация в този сектор. Бяха представени 25 активни български фирми-производители и търговци на стоки, услуги и материали, свързани траурно-обредната дейност от 10 града на страната.
С течение на времето и особено през последните две години специалистите на Консулт Груп ООД направиха много за организационното укрепване и издигане авторитета на Съюза. Установиха се нови връзки на СПФБ с БТПП, с общините в България и се положиха основите за задълбочен диалог по проблемите на погребалната дейност. Със съдействието на Консулт Груп ООД беше организирано посещение на международното изложение за погребални дейности в Бърно, където бяха установени контакти със сродни организации.
Консулт Груп ООД предостави възможност на СПФБ да ползва неговия офис, средствата за комуникация, както и пое поддръжката на цялата офис дейност на Съюза, включително и счетоводната обработка на документите, приемането и отчитането на чл.внос.
За първи път, благодарение на Консулт Груп ООД започна издаването на месечен информационен бюлетин на СПФБ. Това позволи членовете на Съюза да бъдат информирани за всички значими проблеми и дейности, които Ръководството но Съюза организира. Към момента са издадени 22 броя на бюлетина.
Във всички случаи специалистите на Консулт Груп ООД са проявявали професионализъм и високо чувство на отоворност и заинтересованост, което ни позволява да оценим, че сме доволни от съвместната ни работа и можем да ги препоръчаме като коректен и надежден партньор.