Share

 

 

От фирма Консулт Груп ООД получаваме винаги качествени услуги, помощ и съвет. Когато се налага те ни консултират за това какво най-добро решение да вземем при спазване изискванията на законите. Реакцията им е бърза, а намесата компетентна. На няколко пъти Консулт Груп ООД ни е съдействал и за привличане на нови клиенти. В тази връзка развиваме партньорски взаимоотношения, които считаме че са от взаимна полза.
Уверени в професионалните качества на служителите на Консулт Груп ООД можем да ги препоръчаме като надежден партньор на всички, нуждаещи се от техните услуги.

 

Петър Петров - президент на ЕТ"Жога-Петър Петров"