Share

ПРОМОЦИИ НА КОНСУЛТ ГРУП ООД


За нови клиенти: еднолични търговци и юрдически лица - промоцията е валидна при сключен едногодишен договор:

 За новорегистрирани фирми или новозапочващ бизнес:

За действащи/активни/ фирми:

За всички нови клиенти сключили едногодишен договор:

 

 

За всички клиенти на Консулт Груп ООД:

д
опълнителни бонуси  в съответствие с Програмата за лоялни клиенти.