Гласувайте за нас

Вход за потребители

 

 

Резултати и изводи от проведени анкети

Това което нашите клиенти ценят най-много:

  • Качеството на услугите, които получават.
  • Възможността да ползват широк асортимент от услуги.
  • Действащата организация на работа по повод обслужването на клиентите.
  • Степента на отзивчивост към проблемите, които имат.
  • Бързината на реакция, когато трябва да се решава възникнал проблем.
  • Ползата от предложените решения за отстраняване проблемите.
  • Общата култура на сътрудничество и зачитане на взаимният интерес.
  • Опазване на търговската тайна.

 

Share


ЛИЧНИ КОМЕНТАРИ:


Извадка от Анкета "2009"

 

 

Прочети още: Лични коментари

Share

Отзив

От Алдо Перс - управител на "Блек сий трейдинг" ЕООД


 

Прочети още: Отзив - "Блек сий трейдинг" ЕООД

Share

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПИСМО

От Петър Петров - президент на ЕТ"Жога-Петър Петров"


Прочети още: Препоръчително писмо - ЕТ"Жога-Петър Петров"

Share

О Т З И В

за съвместената работа на Съюза на погребалните фирми в България и Консулт Груп ООД

 

Прочети още: Отзив - СПФБ

Share

О Т З И В

За работата на специалистите от Консулт Груп ООД от Иван Йорданов - президент на ЕТ"Рими-Иван Йорданов"

 

Прочети още: Отзив - ЕТ"Рими-Иван Йорданов"

Share

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПИСМО

от Пламена Дакова - Президент на ЕТ"Пламена 66-Пламена Дакова"

 

Прочети още: Препоръчително писмо - ЕТ"Пламена 66-Пламена Дакова"

Welburg