Гласувайте за нас

Вход за потребители

ShareНЕОКОНСУЛТ™ - НОВИ СТАНДАРТИ ЗА УСЛУГИ
actualno


Консулт Груп ООД предлага единадесет основни пакета услуги обединени под регистрираната търговска марка НЕОКОНСУЛТ.
Предназначението на пакета от услуги НЕОКОНСУЛТ™ - Браво, НЕОКОНСУЛТ™ - Класик , НЕОКОНСУЛТ™ - Шанс, НЕОКОНСУЛТ™ - Мечта, е да удовлетворят по-пълно конкретните нужди и потребности на клиентите от текущо водене на счетоводството, предлагайки възможно най-оптималното съотношение между цена и качество.

НЕОКОНСУЛТ™ - Браво е предназначен за Еднолични търговци, ЕООД, ООД, които не са регистрирани по ЗДДС и прилагат като организация на счетоводния процес двустранна форма на счетоводните записвания.

НЕОКОНСУЛТ™ - Класик е предназначен за текущо водене на счетоводство на Еднолични търговци, ЕООД, ООД регистрирани по ЗДДС.

НЕОКОНСУЛТ™ Шанс е услугата, която създадава условия, всеки предприемач да може сам, предварително да определи и контролира разходите за текущо водене на счетоводството, съобразно обема на развиваната от него дейност.

НЕОКОНСУЛТ™ - Мечта е предназначен за Самоосигуряващи се лица, които желаят точна информация за резултаните от тяхната дейност. За целта, като организация на счетоводния процес се предлагат счетоводни записвания чрез текущо/периодично водене на специфични регистри - книги.

С пакета от услуги НЕОКОНСУЛТ™ - Заплати, НЕОКОНСУЛТ™ - НАП, НЕОКОНСУЛТ™ - НСИ, НЕОКОНСУЛТ™ - ДДС и НЕОКОНСУЛТ™ - Регистри, се предлагат специализирани услуги свързани с администриране на разчетите с персонала, администриране на данни, регистри и др. с различни държавни институции.

Пакетите от услуги НЕОКОНСУЛТ™ - Лидер и НЕОКОНСУЛТ™ - Инфо предлагайки синтезирана и обработена вътрешно-фирмена информация и външна нормативна информация, като краен резултат дават възможност на ръководителите на малки предприятия текущо да оптимизират фирмените приходи, разходи и данъчни задължения.

Welburg