Гласувайте за нас

Вход за потребители

Share

МЕСЕЧЕН ПАКЕТ ОТ УСЛУГИ: НЕОКОНСУЛТ™ РЕГИСТРИ

 

Предназначение: Администриране на разчети свързани с лични данни на основание Закона за защита на личните данни.

 

Обхват: Еднолични търговци, ЕООД, ООД.

 

Организация на обработка: електронни таблици.

 

Начин на предоставяне на информацията: електронен и/или на хартиен носител.

Цена в лева: 20.00 на регистър+3.00 на нов/обработен/изтрит запис.

 

Пакета от услуги включва :
• услуга по изготвяне и оформяне на посочените от Администратора на лични данни регистри;
• услуга по обработка на лични данни включваща организиране, запис, складиране, адаптиране или промяна, актуализиране, изваждане, блокиране, изтриване или унищожване на данни;
• услуга по съхраняване на регистрите за срок до края на текущата година;
• услуга по представяне на лични данни на предварително определени адресанти/ НАП, НСИ, НОИ и др./;
• услуга по изготвяне и предоставяне на годишна справка за наличната информация по реда на ЗЗЛД.Welburg