Гласувайте за нас

Вход за потребители

Share

ПАКЕТ ОТ УСЛУГИ: НЕОКОНСУЛТ™ НСИ


Предназначение: Администриране на разчети с поделенията на НСИ

 

Обхват: Еднолични търговци, ЕООД, ООД.

 

Организация на обработка: ръчна и/или електронна.

 

   Начин на предоставяне на информацията: електронен и/или на хартиен носител.

 

   Цена в лева: 20,00+ допълнителна сума по договаряне

 

   Пакета от услуги включва:

  • услуга по изготвяне на необходимите справки;
  • услуга по изготвяне на пояснителни сведения;
  • услуга по предоставяне на исканите справки в поделенията на НСИ;
  • услуга по поддържане на текуща връзка с представители на НСИ.

 

Welburg