Гласувайте за нас

Вход за потребители

Share

ПАКЕТ ОТ УСЛУГИ: НЕОКОНСУЛТ™ НАП


Предназначение: Администриране на разчети с поделенията на НАП свързани със социалното и здравно осигуряване.


Обхват: Еднолични търговци, ЕООД, ООД.

Организация на обработка: ПП"Микроинвест-ТРЗ".

 

   Начин на предоставяне на информацията: на хартиен и/или електронен носител.

 

   Цена в лева: 20.00+5.00 на лице.

 

   Пакета от услуги включва:

  • услуга по обработка на документи за отпуск;
  • услуга по изготвяне на декларации за лицата подлежащи на осигуряване - нает персонал;
  • услуга по изготвяне на декларации за лицата подлежащи на осигуряване -/съдружници или едноличния собственик/;
  • услуга по представяне на изготвените декларации в ТП на НАП;
  • услуга по изготвяне на банкови документи за начислените осигуровки и данъци.
  • услуга по архивиране на издадените от НАП Протоколи за получена информация по Декларация 1 и Декларация 6

Welburg