Гласувайте за нас

Вход за потребители

Share

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ ОТ УСЛУГИ: НЕОКОНСУЛТ™ ЛИДЕР

Предназначение: Пакета от услуги е предназначен за клиенти, които искат по-ефективно да управляват своята бизнес дейност и освен услуги по текущо счетоводство на предприятието желаят да получат и услуги от сферата на управленското счетоводство. Пакета от услуги предоставя на абонаментен принцип ключова информация получена и систематизирана след приключване на счетоводната обработка на документите чрез някои от пакетите от счетоводни услуги от фамилията НЕОКОНСУЛТ. Той осигурява напълно вътрешно-фирмените потребности на малката фирма от точна и надеждна информация за нейното ефективно управление.

 

Обхват: Еднолични търговци, ЕООД, ООД.

Организация на обработка: електронни таблици.

 

Начин на предоставяне на информацията: електронен и/или на хартиен носител.

 

Периодичност на предлагане на услугите: текущо по договаряне

 

Цена в лева - диапазон : по договаряне

Пакета от услуги включва:
• услуга по планиране/бюджетиране/ на определени показатели от дейността;
• услуга по текущо сравняване на заложените в началото на отчетния период стойности с реалните резултати на предприятието;
• услуга по контрол над ключовите индикатори оценяващи резултативността и икономичността, както и тяхното визуализиране с текст и графика когато това е необходимо;
• услуга по предоставяне на информация за най-високите обеми продажби по продукти и клиенти;
• услуга по предоставяне на информация за пропуските в последователността на номерата на издадените фактури;
• услуга по предоставяне на информация за неплатените фактури по клиенти;
• услуга по предоставяне на информация за тенденциите в продажбите чрез сравняване на текущия и предишни периоди;
• услуга по предоставяне на информация за разликата между планираните и реално отчетените разходи;
• услуга по предоставяне на информация за отклоненията при сравняване на дължимите плащания с извършените доставки;
• услуга по предоставяне на информация за размера на паричните и складови наличности;
• услуга по предоставяне на информация за отклоненията при сравняване на счетоводната и данъчната амортизация;
• услуга по предоставяне на информация за крайният финансов резултат за текущият период и с натрупване от началото на годината;
• услуга по предоставяне на информация за размера на дължимите данъци към момента;
• услуга по предоставяне на информация за размера на оборота за последните 12 /18/месеца и др.

 

Welburg