Гласувайте за нас

Вход за потребители

Share

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ ОТ УСЛУГИ: НЕОКОНСУЛТ™ ИНФО

 obqvi

 

Предназначение: Пакета от информационни услуги е предназначен за клиенти, които желаят да получават текуща информация за нови услуги на Консулт Груп ООД, за промени в законодателството, отговори и коментари по определени въпроси.

 

Обхват: Еднолични търговци, ЕООД, ООД.

 

Организация на обработка: текуща, при нормативна информация - предимно за нововъзникнали документи и промени.

Начин на предоставяне на информацията: електронен формат:
• Стандартен, под формата на информационна листовка / бюлетин;
• Разширен, под формата на отговори и коментари.

Цена в лева:
Вариант стандартен: безплатно
Вариант разширен: платен за всеки конкретен отговор, коментар.

Обхват на нормативната информацията: данъчно облагане и производство, счетоводство, социално и здравно осигуряване, работна заплата, здравословни и безопасни условия на труд.

Периодичност на предлагане на услугите: текущо по договаряне.

 

Организация на информацията: текстови вид.

 

Безплатният пакет включва:
• информация за услуги на Консулт Груп ООД;
• информация за новоприети нормативни актове;
• информация за изменение и допълнение на нормативни актове;
• информация за необходимите действия, които произтичат от нормативния документ;
• информация за законови срокове произтичащи от нормативни документи;
• информация за зададени въпроси;
• информация за мнения и коментари по определени казуси;

Платенният пакет включва:
• информация за мнения, становища и коментари по определени казуси.

 

 

Welburg