Гласувайте за нас

Вход за потребители

Share

МЕСЕЧЕН ПАКЕТ ОТ УСЛУГИ: НЕОКОНСУЛТ™ ЗАПЛАТИ


 

myths intro

Предназначение: Пакета от услуги е предназначен за Еднолични търговци, ЕООД, ООД, които желаят да получат услуги по администриране на разчети с персонала при повременна система на заплащане.

Обхват: Еднолични търговци, ЕООД, ООД.

Организация на обработка: ПП"Микроинвест-ТРЗ и ЛС Pro".

Начин на предоставяне на информацията: на хартиен носител. 

Цена в лева:
Вариант стандартен: 30.00+5.00 на лице/договор
Вариант разширен: 40.00+12.00 на лице/договор

 

Пакета от услуги включва:

 

Вариант стандартен:
• услуга по обработка на документи за отпуск;
• услуга по начисляване на заплати;
• услуга по изготвяне на разчетно-платежна ведомост;
• услуга по изготвяне на необходимите документи за изплащане на работни заплати и хонорари;
• услуга по попълване на банкови документи за дължимият данък общ доход;
• услуга по изготвяне на справки за получени доходи;

Вариант разширен: услугите от Вариант стандартен плюс:
• услуга по текущо водене на лично досие на работника или служителя;
• услуга по текущо попълване на промени в трудовите книжки на работниците и служителите;
• услуга по изготвяне на документи за трудов стаж и осигурителен доход;

 

 

 

Welburg