Гласувайте за нас

Вход за потребители

Share

МЕСЕЧЕН ПАКЕТ ОТ УСЛУГИ: НЕОКОНСУЛТ™ ДДС

 

 

Предназначение: Администриране на разчети с териториалните поделения на НАП по Закона за данък добавена стойност.

Обхват: регистрирани по ЗДДС Еднолични търговци, ЕООД, ООД.

 

Организация на обработка: ПП"Бизнес навигатор".

 

    Начин на предоставяне на информацията: на хартиен и електронен носител.

 

    Цена в лева - диапазон: 30,00 - 200,00

 

    Пакета от услуги включва:

  • услуга по съставяне на месечна декларация по ЗДДС/VIES декларация, когато това е необходимо/, дневник за покупките и дневник за продажбите;
  • услуга по изготвяне на информация по ЗДДС на магнитен и на хартиен носител;
  • услуга по проверка на обработената информация;
  • услуга по представяне на подготвените документи по ЗДДС в поделението на НАП;
  • услуга по попълване на банкови документи за дължимия ДДС за съответния период;
  • услуга по архивиране на издадените от НАП Протоколи за приетата по реда на ЗДДС информация.

    Точната цена на предлаганите услуги се конкретизира след анализ на   обема и сложността на обработената информация и изготвените разчети по ЗДДС.

 

Welburg